Beklenen Sonuçlar

Çıktılar / Sonuçlar - PMI

 • 1.1 Proje yönetimi el kitabı
 • 1.2 Raporlama formları
 • 1.3 Fiili bulgular hakkında rapor - Tür
 • 2.1 Kalite planı
 • 2.2 İç kalite güvence raporları
 • 3.1 İç değerlendirme planı ve araçları
 • 3.2 Dış değerlendirme raporları - ilerleme ve son aşama
 • 4.1 Sömürü stratejisi
 • 4.2 Sömürge anlaşmaları
 • 4.3 Sömürü çarpanı etkinliği - İstanbul, Türkiye
 • 8.1 Pilot plan ve etki toplama aracı
 • 9.1 Yaygınlaştırma stratejisi ve bilinçlendirme kampanyası
 • 9.2 Yaygınlaştırma tanıtım materyalleri (Proje broşürü)
 • 9.3 Proje web sitesi www.teachref.eu

Fikri Çıktılar / Sonuçlar