Hedef kitle:

  • İlk ve orta öğretim seviyesindeki eğitim çalışanları: öğretmenler, eğitimciler, bölüm başkanları, idareciler, okul müdürleri, öğreticiler

  • Karar alıcılar– yerel otoriteler, içermeci eğitim politikaları üzerine çalışan belediyelerdeki departmanları, Eğitim ve Bilim Bakanlıklarının ilgili bölümleri, göçmenler ve mülteciler ile çalışan kuruluşlar