News

Световен ден на бежанците

На 4 декември 2000 г. Общото събрание на ООН в Резолюция 55/76 реши, че от 2000 г. нататък 20 юни ще бъде отбелязван като Световен ден на бежанците. Световният ден на бежанците се посвещава на предизвикатествата, с които се сблъскват бежанците всяка година, като в същото време се посвещава и на тяхната смелост и сила. От 2001 г. насам ООН и повече от 100 страни спазват Световния ден на бежанците ежегодно на 20 юни. Според ВКБООН в света има 65,3 милиона принудително разселени лица. Повече от 21 милиона от тези хора са бежанци, а 10 милиона са без гражданство. Средно дневно 42 500 души бягат от домовете си, за да търсят закрила в границите на собствената си страна или други страни.

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Στις 4 Δεκεμβρίου 2000, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 55/76 αποφάσισε ότι, από το 2000 και εξής, η 20η Ιουνίου θα γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων. Η ημέρα αυτή μνημονεύει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες κάθε χρόνο, ενώ ταυτόχρονα γιορτάζει το θάρρος και τη δύναμή τους. Από το 2001, τα Ηνωμένα Έθνη και περισσότερες από 100 χώρες έχουν παρακολουθήσει την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων ετησίως στις 20 Ιουνίου. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), υπάρχουν 65,3 εκατομμύρια άτομα που έχουν εκδιωχθεί βίαια σε όλο τον κόσμο. Περισσότεροι από 21 εκατομμύρια από αυτούς τους ανθρώπους είναι πρόσφυγες και 10 εκατομμύρια είναι απάτριδες. Κατά μέσο όρο, 42.500 άτομα καθημερινά εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να αναζητήσουν προστασία στα σύνορα της χώρας τους ή άλλων χωρών.

World Refugee Day

On 4 December 2000, the United Nations General Assembly in Resolution 55/76 decided that, from 2000 onwards, 20 June would be celebrated as World Refugee Day. World Refugee Day commemorates the obstacles refugees face each year, while also celebrating their courage and strength. Since 2001, the United Nations and more than 100 countries have observed World Refugee Day annually on June 20th. According to the UNHCR, there are 65.3 million forcibly displaced people around the world. More than 21 million of these people are refugees and 10 million are stateless. On average, 42,500 people per day flee their homes to seek protection within the borders of their own country or other countries.