The TIERef Project

Copiii migranți cu vârsta sub 15 ani reprezintă aproximativ 5% din populația UE. În toate statele membre există variații mari în distribuția populației de copii migranți. Există, de asemenea, o variație a proporției copiilor în populația străină în unele state membre. În întreaga UE, copiii cu origine migrantă au tendința de a se desfășura mai puțin în școală și au șanse mai mari de a părăsi timpuriu școala decât colegii lor nativi. O serie de motive intersectate pot avea un impact asupra acestei tendințe, inclusiv dezavantajul socio-economic potențial, izolarea socială și problemele cu limba de predare. Este demn de remarcat faptul că unele dintre aceste provocări nu sunt endemice pentru migranți. Deși factorii culturali și lingvistici pot juca un rol în succesul unui copil și integrarea și progresul social și educațional, alți factori, cum ar fi dezavantajul socio-economic, sunt critici și ar trebui să li se acorde atenția cuvenită. Problemele sunt și mai frapante atunci când ne adresăm copiilor refugiați, care se confruntă deseori cu bariere culturale grave, precum și cu probleme psihologice pe care trebuie să le depășească. Prin urmare, la diferite niveluri (național, local etc.) sunt necesare o serie de politici și abordări complementare și trebuie să includă o serie de părți interesate (de exemplu, administratori de școli, educatori, părinți, politicieni, sectorul terțiar). Acest proiect va oferi instrumente care să permită școlilor și factorilor de decizie politică să facă față mai bine acestor provocări în abordarea nevoilor copiilor migranți și mai ales a copiilor refugiați și să reducă în mod eficient uzura educației în rândul acestui grup țintă de copii migranți cu statut de refugiat. În timp ce țările europene au implementat o serie de politici diferite care vizează eliminarea decalajului educațional "nativ-imigrant", consecvența acestor politici nu este evidentă, de aceea necesitatea de a împărtăși bunele / cele mai bune practici. Măsurile noastre de proiect cuprind împărtășirea resurselor, bunelor și celor mai bune practici extinse între școli, în special a celor cu o concentrație ridicată de imigranți cu statut de refugiat și împărtășirea cadrelor politice între toate ministerele participante. În mod clar, această schimbare a inițiativelor de bună practică în sistemul educațional poate avea efecte imediate asupra succesului educațional al copiilor migranți, ajutând copiii migranți să-și atingă întregul potențial. Pentru a realiza această sinergie, proiectul vizează crearea unei alianțe de școli (învățământul primar și secundar) și a ministerelor / direcțiilor de învățământ pentru includerea în educație a copiilor migranți nou-sosiți (cu accent special pe copiii refugiați) , prin care școlile pot colabora online și pot împărtăși bunele / cele mai bune practici prin intermediul unui hub online.

Proiectul are ca obiective să facă vizibile în toate școlile din toate țările partenere educația copiilor migranți (cu un istoric de refugiat) prin dezvoltarea:

  • Unei baze de date a materialelor de învățare, utilizate și usor de distribuit pentru a facilita educația incluzivă a copiilor migranți
  • Un portal de schimb colaborativ online și o bază de resurse în ceea ce privește educatia incluzivă
  • Introducerea peer suport learning ca metodă inovativă pentru a promova educația incluzivă
  • Instrument online pentru metodologia de evaluare a cunoștințelor anterioare a elevilor refugiați, recunoașterea și validarea rezultatelor învățării obținute de-a lungul procesului de învățare
  • Hârtii albe despre educația incluzivă pentru copiii migranți, bazate pe rezultatele proiectului.