Ηλεκτρονική Συνάντηση για την Πρόοδο του Έργου TIEREF 21/1/2021

Από την τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2020, ο κόσμος εξακολουθεί να παλεύει ενάντια σε μια από τις μεγαλύτερες πανδημίες της ιστορίας. Λόγω των lockdown σε σχεδόν κάθε χώρα που προκαλείται από την πανδημία Covid'19, οι συναντήσεις του έργου και η ατζέντα του έχουν σταματήσει. Ως εκ τούτου, όλοι οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν διαδικτυακά στις 21 Ιανουαρίου 2021 προκειμένου να επανασχεδιάσουν τα περαιτέρω βήματα και δράσεις και να ενημερωθούν για την πρόοδο σχετικά με αυτό. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης καθορίστηκαν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν και έχουν προγραμματιστεί οι υλοποιήσεις του έργου.