Διάχυση του Έργου

Ο Covid19 έχει επηρεάσει τη ζωή μας σε διαφορετικές διαστάσεις. Έτσι, μας έκανε επίσης να αλλάξουμε τον τρόπο διάδοσης του έργου. Στις 28 Απριλίου 2020, παρουσιάσαμε το TIEREF Project και τον ιστότοπό του ως αποτέλεσμα του έργου σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο στο οποίο συμμετείχαν εκατό συμμετέχοντες από διάφορες πόλεις της Τουρκίας.