Παρουσίαση του Έργου TIEREF σε Εκπαιδευτικούς στην Τουρκία

Το Teacher Academy Foundation (ORAV), ως ένας από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς στην Τουρκία, έκανε  παρουσιάσεις για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και την παρουσίασή του στους εκπαιδευτές του ORAV στη Σμύρνη και τα Άδανα την 1η Φεβρουαρίου 2020 στην Τουρκία. Περίπου 70 εκπαιδευτές εκπαιδευτικών από διαφορετικές πόλεις συμμετείχαν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών και ενημερώθηκαν για το έργο και την ηλεκτρονική του πλατφόρμα.