ΝΕΑ για την ηλεκτρονική πλατφόρμα μιας από τις τουρκικές εθνικές εφημερίδες

Το έργο TIEREF διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης των προσφύγων. Έτσι, μια είδηση ​​για το έργο δημοσιεύτηκε σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μιας από τις τουρκικές εθνικές εφημερίδες που ονομάζεται Hurriyet.

https://www.hurriyet.com.tr/egitim/oravdan-multeci-cocuklarin-egitimine-destek-41438812