Εμπνευσμένες καλές πρακτικές για εκπαιδευτικούς που έχουν μαθητές πρόσφυγες

Το TIEREF, ένα Έργο Erasmus+ KA3, το οποίο στοχεύει να συμβάλει σημαντικά στην αλλαγή πολιτικής σχετικά με την ένταξη των παιδιών προσφύγων στα εκπαιδευτικά συστήματα, έχει ολοκληρωθεί.
Ένα από τα αποτελέσματα του έργου ήταν οι εμπνευσμένες και προσαρμόσιμες «Βέλτιστες Πρακτικές» στη διαδικτυακή πλατφόρμα που οι εμπλεκόμενοι, ειδικά οι δάσκαλοι που έχουν μαθητές πρόσφυγες στις τάξεις τους, θα βρουν εξαιρετικά επωφελείς.
 
Δάσκαλοι, ΜΚΟ, διευθυντές, στελέχη Υπουργείων Παιδείας, δήμοι και άλλοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να εγγραφούν σε αυτήν την πλατφόρμα μέσω του ιστότοπου TIEREF www.teachref.eu και να αναζητήσουν εκατοντάδες καλές πρακτικές στα Αγγλικά, Τουρκικά, Βουλγαρικά, Ιταλικά, Ρουμανικά και Ελληνικά.
 
Ακολουθεί ένα βίντεο που εξηγεί τον τρόπο πρόσβασης σε αυτήν την πλατφόρμα και τις βέλτιστες πρακτικές.

https://www.youtube.com/watch?v=dzo66eM8uQQ