Ομάδες-στόχοι:

  • Εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, διευθυντές σχολικών μονάδων, στελέχη εκπαίδευσης, ερευνητές
  • Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής - τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, αρμόδια τμήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πολιτική της ενταξιακής εκπαίδευσης, ειδικά τμήματα του Υπουργείου Παιδείας, οργανώσεις προσφύγων και μεταναστών κλπ.